MLIN USTIKOLINA

MLIN USTIKOLINA

  1. godine počela je gradnja Mlina, završena je 1952. Proizvodni kapacitet mlina bio je 15 tona brašna na 24 sata. Do 1992. godine tehnički kapacitet mlina povećao se na proizvodnju 120 tona brašna na 24 sata, u tom periodu mlin je raspolagao sa skladišnim kapacitetom od 40.000 tona prostora za pšenicu.

U ovom periodu Mlin u Ustikolini u svom sastavu imao je i pekare u Foči, Goraždu, Rudom i silos u Kopačima.

Za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu Mlin u Ustikolini bio je otuđen da bi poslije reintegracije zatekli devastirane objekte mlina i silosa a oprema je bila odnešena. Od 1996. godine firma posluje pod nazivom Mlinsko-pekarska industrija ” MLIN ” Ustikolina i u svom sastavu ima i poslovnu jedinicu Pekara Goražde.

  1. godine Pekara u Goraždu počinje sa komercijalnim poslovanjem. 1997. godine obnavlja se vozni park pekare. 1998. godine saniraju se objekti mlina i silosa u Ustikolini. 2001. godine izvršena je privatizacija Društva koje postaje 100% privatno vlasništvo. 2003 godine nabavka i montaža mlinske opreme za preradu pšenice. 2004. godine u centru Goražda otvara se maloprodajni objekat Mini pekarsko-slastičarska radnja. Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona proglašava firmu MPI “MLIN” d.d. Ustikolina za najuspješniju u oblasti industrije za 2004. godinu. 2005. godine poslovna jedinica Pekara u Goraždu na privrednoj manifestaciji “Dani jabuke” osvaja četiri Zlatne plakete za kvalitet svojih proizvoda.

PARTNERI:

 Web stranica je finansirana od strane Evropske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost projektnog tima i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top