http://inex-smo.com/-/slot-online/ https://jfs.mcq.mybluehostin.me/-/slot-pulsa/ https://gacorsumber88.com/ http://novafilolohiia.zp.ua/plugins/-/slot-gacor/ http://rjae.ru/slot-online/ https://www.yckmc.edu.hk/situs-slot/ https://www.yckmc.edu.hk/hoki-slot/

BESPLATNE SAVJETODAVNE USLUGE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA U
OKVIRU PROJEKTA „ENHANCE“

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosna i Hercegovine u saradnji sa Regionalnom privrednom
komorom Zlatiborskog upravnog okruga i Energisom, prepoznala je izazove sa kojima se mala i srednja
preduzeća iz sektora drvne, prehrambene i metalske industrije suočavaju u svijetu koje se stalno
razvija. Kako dolazi do promjena, vaše poslovanje se mora brzo prilagoditi različitim silama koje bi
mogle utjecati na njega.
Ekspertni tim koji je angažovan u okviru projekta “Podrška za unapređenje konkurentnosti i
zapošljavanja-ENHANCE”, ispred Sarajevske regionalne razvojne agencije-SERDA će u narednom
periodu vam biti na usluzi i vršiti pružanje besplatnih savjetodavnih usluga, koje uključuju:
 Pronalazak poslovnih partnera u EU;
 Plasiranje proizvoda/usluga na EU tržištu;
 Informacije o dostupnim EU, regionalnim i domaćim fondovima i programima za mala i srednja
preduzeća;
 Izvoz proizvoda na EU tržište i informacije o važećim zakonima, standardima i regulativama;
 Inovacije, transferi tehnologija i znanja;
To znači da se već danas možete javiti na e-mail: podrska@enhance-msp.com, te time stupiti u
kontakt sa angažovanim ekspertima sa dugogodišnjim iskustvom u razvoju inovacija u inustrijskim
procesima, koji će u narednom periodu vršiti posjetu i organizaciju sastanaka sa zainteresovanim MSP
sa područja Sarajevske makroregije i Zlatiborskog okruga.
Pomenuta aktivnost se realizuje u okviru projekta “Podrška za unapređenje konkurentnosti i
zapošljavanja-ENHANCE”, koji se implementira u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija-
Bosna i Hercegovina 2014-2020. Tijelo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija Republike
Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).
Period izvršenja usluge od 21. juna do 14. aprila 2023. godine.